Náš program — co chceme realizovat

Centrum města

vzdělání
 • vybudovat veřejné WC a tržnici mimo náměstí
 • zřídit nové parkoviště v centru (vedle Lidlu)

Zeleň ve městě

bezpečnost a doprava
 • vylepšit park — nainstalovat osvětlení, lavičky, stůl a gril
 • zrekonstruovat okolí památné lípy na důstojné místo
 • vytvořit novou zahrádkářskou kolonii

Bydlení

bydlení
 • připravit parcely pro stavby rodinných domů (Letní kopec a Slunečná)
 • připravit výstavbu bytových domů v areálu bývalého TQM a stolárny
 • rychleji opravovat a soutěžit volné městské byty

Sport a turistika

veřejná správa
 • zřídit workout, pumptrack a rozšířit dětská hřiště
 • postupně realizovat připravené projekty revitalizace sportovního areálu
 • dokončit cyklostezku až do Prostředního Dvora
 • vytvořit pěšiny a cyklotrasy směrem na Balaton a na Lhotku

Místní rozvoj

místní rozvoj
 • vybudovat novou zubní ordinaci
 • opravit cesty i v místních částech (např. v Klokočově pod obchodem a v Jelenicích v centru)
 • vyřešit nebezpečné přecházení cesty v zatáčce Těchanovická-Selská (naproti pivovaru Vikštejn)

Co chceme ještě připravit

ekologie
 • připravit propojení cyklostezky směrem do Lesních Albrechtic
 • připravit cyklotrasu Vítkov - Prostřední Dvůr - Balaton
 • připravit obnovu rybníku Kozlák v lese mezi Balatonem a Prostředním Dvorem
 • navrhnout řešení nebezpečného přechodu od bufetu k náměstí