Naše priority, co podporujeme a co chceme

Vzdělání

vzdělání
 • zatraktivnit studium v našem městě
 • motivovat studenty i pedagogy ke skvělým výsledkům
 • podporovat a rozvíjet aktivity školských zařízení

Bezpečnost a doprava

bezpečnost a doprava
 • vyřešit parkování v centru města
 • zajistit bezpečnější ulice
 • zefektivnit činnost městské policie

Kultura a sport

kultura sport
 • dělat kulturu jinak a lépe
 • uplatňovat transparentní pravidla pro poskytování dotací
 • vybudovat cyklostezky a jiná sportovní zázemí

Veřejná správa

veřejná správa
 • zprůhlednit výběrová řízení
 • zlepšit spolupráci s okolními obcemi
 • uplatňovat na radnici politiku otevřených dveří

Místní rozvoj a bydlení

bydlení
 • motivovat ke stěhování do Vítkova, nikoli z něj
 • vytvářet atraktivní podmínky k výstavbě RD

Ekologie

ekologie
 • rozšiřovat městskou zeleň
 • motivovat k třídění odpadů

Naši spolupracovníci