KDU-ČSL Vítkov

KDU-ČSL (dříve Československá strana lidová) existuje ve Vítkově již od poválečných let. Neustále se snažíme pracovat pro občany a pro blaho našeho města. To, že jsme ve Vítkově silnou politickou stranou, ukazuje i naše zastoupení v zastupitelstvu města. Hned v roce 1990 bylo do 21 členného zastupitelstva zvoleno pět našich zástupců a jeden z nich se stal místostarostou města, v období let 1994-1998 byl další člen zvolen starostou města. Také se již třetí období zvyšuje počet našich úspěšných kandidátů do zastupitelstva. V roce 2018 jsme již podruhé obsadili pozici místostarosty. Po mnoho let naši lidé pracují v zastupitelstvu, výborech, komisích i radě města. Ti, kdo chodí na jednání zastupitelstva, vědí, že se nebojíme zeptat, navrhnout pro nás důležité věci a vždy hlasujeme. Dlouhodobě spolupracujeme s nestraníky, při přípravě voleb, ale i další práci v městských orgánech upřednostňujeme odborníky před stranictvím. Pro letošní komunální volby máme připravenou skvělou kandidátku a výborný volební a koordinační tým. Pracujeme pilně a týmově, o čemž se můžete sami přesvědčit na našich webových stránkách.

Kdo je to KDU-ČSL?

KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic křesťansko-demokratických a křesťansko-sociálních stran a hnutí u nás i ve světě. Nezastupujeme jakoukoli církev či náboženskou společnost. Jsme politickou stranou, nikoli církevním spolkem. Jsme stranou středopravou se silným sociálním akcentem. Politika je pro nás služba bližním, nikoli zdroj obohacení některých vyvolených na úkor ostatních. Odmítáme propojení byznysu a politiky. Politická strana je pro nás společenstvím lidí, kteří se dobrovolně a nezištně chtějí podílet na budování našich obcí, regionů a této země, kteří usilují o její demokratickou, svobodnou a sociálně soudržnou společnost zachovávající ty nejlepší evropské tradice křesťanské civilizace a kultury. V politických řešeních dbáme na lidskou důstojnost, osobní zodpovědnost, šetrnost, hospodárnost, svobodu, zároveň však solidaritu (mladí se starými, zdraví s nemocnými, bohatí s chudými).

CO CHCEME?

Společnost, kde platí dané slovo mezi politiky a voliči, ale i mezi státem a občanem a mezi lidmi navzájem. Kde je vymahatelné právo, kde jsme si všichni před zákonem skutečně rovni, kde je chráněna oběť víc než pachatel, kde lumpové nemají lehký život a nemohou se beztrestně smát poctivým a slušným lidem do očí, kde jediným měřítkem kvality života není ekonomika, ale kvalita vztahů, kde existuje sociální soudržnost, kdy chudší nezávidí bohatším a bohatší jsou solidární s chudšími. Společnost, kde se lajdák a lenoch nemá lépe než pracující nebo nemocný, kde úspěšný neznamená jen bohatý, ale prospěšný druhým. Úspěšný je pro nás tak i ten, kdo vychová děti ve slušné a poctivé občany. Odmítáme privatizaci veřejného života a služeb, zohledňování pouze ekonomických pohledů. Chceme stát, který nebere občanům peníze proto, aby se o obyvatele postaral, ale proto, aby lidem umožnil se co nejlépe postarat o sebe i o bližní vlastními silami. Stát, který podporuje občanskou společnost – církve, občanská sdružení, komory, profesní svazy, které lépe a levněji umějí pomoci svým členům i bližním.