Rozhovor s kandidátem na starostu Mgr. Martinem Šrubařem


Mgr. Martin Šrubař

Proč jste se stal právě Vy lídrem KDU a kandidátem na pozici starosty města?

Zdravá silná strana musí umět nabídnout více než jen účast ve volbách. Po osmi letech, kdy sleduji činnost Rady města, chci tuto práci dělat jinak. Na jednání strany jsem dostal plnou podporu všech členů.

S jakými ambicemi jdete do voleb?

Moje největší přání je, aby si na podzim roku 2022 občané města řekli – ano, po dvaceti letech to byla dobrá změna. V zastupitelstvu bychom rádi obsadili pět křesel.

Jak hodnotíte politické dění ve Vítkově v aktuálně končícím volebním období?

Je to jako obvykle období zvratů a překotných událostí – zejména snaha zavděčit se voličům. Pokud se ptáte na to, co se momentálně děje – všichni se zájmem sledujeme, kdo bude mít jakou osobnost na kandidátce, kdo „urve“ nějakého lékaře, kdo se stane lídrem, kdo nekandiduje, jakou má která strana propagaci.

Jaké investice vám ve Vítkově chybí? Co chcete udělat pro Vítkov?

Nemyslím, že by chyběly investice, ale spíše investiční prostředky. Např. v Akčním plánu máme tolik možností, že bychom to nezaplatili ani celým rozpočtem města za deset let. V prvé řadě nejsem sám, ale s celým týmem chceme vylepšit současný stav. Na vše se spíše podívejte na našem webu. Například chceme aktivněji hledat možnosti pro výstavbu RD, zlepšit bezpečnost na ulicích, lépe spolupracovat se školskými zařízeními.

Jak chcete zvrátit trend úbytku obyvatel Vítkova?

Hodně mladých lidí odchází, protože nemají kde stavět. Takže například vytvořením atraktivních stavebních pozemků. Ve spolupráci se sportovní komisí vylepšit sportovní zázemí. Jistě jste už slyšeli „ve Vítkově se nic neděje“. Na kulturním poli máme také pole neorané…

Myslíte si, že mladí lidé ve Vítkově mají dostatek sportovního vyžití?

Přímo odpovím ne, nemají, protože za sportem jezdí i do jiných měst. Na stranu druhou - když spočítáte všechny plochy, které se nazývají či nazývaly hřiště, dostanete závratné číslo.

Co považujete za svůj největší dosavadní životní úspěch?

Mám mnoho drobných úspěchů a nedá se říci, který je ten největší. Z jiného úhlu pohledu – snad spokojený rodinný život.

Které oblasti byste chtěl mít jako starosta města na starosti?

Nejbližší je mi díky profesi samozřejmě školství, zajímala by mě i spolupráce s MP. Jsem technicky orientovaný, takže technické služby – jako doma. Ale starosta má na starost všechno.

Dovedete si již dnes představit koalici s některou další stranou? A se kterou určitě ne?

Nechceme vstupovat do koalice s žádnou stranou. Musíme spolupracovat se všemi. Ve všech jsou lidé, kteří chtějí pracovat pro Vítkov. Na komunální úrovni se dost dobře nedá hovořit o koalici. Je to spíše spolupráce jednotlivců. Konkrétní odpověď: Ano, spolupráci se zástupci jakýchkoliv stran.

Co ve Vítkově vnímáte jako problém číslo 1 a jak byste ho řešil?

Špatné složení Rady města. Řešil bych to barevně – z každé strany jeden zástupce v Radě města. Tato zkušenost tu byla a respektoval bych ji. Letos to ale možná nevyjde, stran je o jednu více než radních.

Jak hodláte řešit parkování ve městě? Zdá se vám parkování na náměstí ideálním řešením?

Parkovací místa je třeba aktivně vyhledávat. Bohužel hodně omezuje legislativa, ale náš plán je vystavět parkovací dům poblíž centra, aby na náměstí nemuseli parkovat obyvatelé okolních domů. Na náměstí jsou dva pohledy – náměstí bez aut, krásně upravené jako relaxační zóna. Tato možnost je reálná, pokud bude kde zaparkovat na nákup, při návštěvě úřadu, kavárny, lékaře, banky a podobně. Druhá varianta není tak hezká, ale je reálnější. Malou část náměstí nechat jako časově omezené parkoviště, zbytek aut přesunout do parkovacího domu a jiných míst.

Jak hodnotíte současný stav kriminality ve městě? Co by se podle vás mělo dělat v rámci její další prevence?

Není dobrý. Preventivních programů máme až moc. Peněz z dotací, kraje, státu i jiných organizací je hodně, ale bohužel nejdou přímo účelně použít. Neustále se vytváří pracovníci a programy, ale výsledek není. Některá opatření jsou dobrá, např. Tunnel v KD. Mladí mají organizovanou činnost a neběhají po městě. Ale to je snad jeden z mála výsledků. Měli bychom jinak uzpůsobit činnost MP. Aby hlavní aktivita nebyla v pokutách za parkování a měření rychlosti na konci města. V noci, kdy je potřebujeme nejvíc, nemají službu.

Co byste vzkázal občanům města?

Děkuji všem, kteří půjdou k volbám 2018. Věřím, že volební účast bude vyšší než při posledních volbách (36,81 %), že občané rozhodnou, koho opravdu chtějí.