Poděkování spolupracovníkům

Velký dík za spolupráci na přípravě voleb 2018 a za činnosti ve výborech, komisích a v dalších oblastech patří Ing. Petru Dobešovi a Bc. Vítězslavu Tomešovi.